مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

روشهای جستجو

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۸۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ
روشهای جستجو درموتورهای جستجوگر هر مرحله‌، جستجوی اطلاعات به یک روش شناسی ساختاری برای تضمین موفقیت جستجو نیاز دارد. حتی در گذشته که منابع الکترونیکی و اینترنتی اختراع نشده بود، انتخاب استراتژی های جستجو برای افراد، کار آسانی محسوب نمی شد.(لنکستر[۲۴]، ۱۹۷۸) از آنجائی که متغیرهای فراوانی در امر جستجوی اطلاعات دخیل هستند، نمی‌توان به سادگی یک روش گام به گام را به عنوان متودولوژی جهت تضمین موفقیت جستجو، بیان کرد. با این وجود مارچیونینی[۲۵](۱۹۹۵) قدمهایی را در بازیابی اطلاعات ذکر می‌کند که بین آنها روابط پیچیده‌ای وجود دارد:   » تعریف مسئله   » انتخاب منبع   » فرمول ‌بندی سؤال   » اجرای سؤال   » آزمون نتایج   » استخراج اطلاعات   » انعکاس  مطالعه اولیه‌فیدل(۱۹۸۶) بر روی جستجوی کاربران برای بازیابی اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی، با این عقیده شروع می‌شد که کاربران روزی خودشان جستجو خواهند کرد. در نتیجه رواج اینترنت، جامعه اطلاعاتی یقینا به این مرحله رسیده و فرایند جستجوی اطلاعات سهل تر از گذشته شده است.  نویسنده مشابهی، مطالعه عمیقی در سال ۱۹۹۱ بر روی انتخاب کلیدواژه های جستجو توسط جستجوگران انجام داد که نتایج آن در سه مقاله بیان شد. در ابتدا یک مطالعه نمونه با ۴۷ جستجوگر پیوسته حرفه‌ای انجام شد و ثابت کرد که یک مدل رسمی رفتار جستجو می‌تواند حتی با تعداد کمی از جستجوکنندگان ایجاد شود.  در مقاله دوم، نتایج ثابت کرد که جستجوکنندگان انتخاب کلیدواژه هایشان را بر اساس اصطلاح ‌نامه و فهرست نامه‌ها پایه گذاری می‌کنند و اینکه جستجوهای پایگاههای اطلاعاتی چند رسانه‌ای، وجود اصطلاحنامه هایی با کیفیت عالی و تغییر دادن از زبانی به زبان دیگر را پیشنهاد می‌کند.  در مقاله سوم، تفاوت مهمی بین روش‌شناسی که جستجوکنندگان در هنگام جستجو از آن استفاده می کردند، مشاهده شد. جستجوکنندگان عملگرا تلاش می‌کنند که بهترین استراتژی‌جستجو را برای دستیابی به یک بازیابی دقیق به کار گیرند.این افراد در طول تعاملات خود، توانایی های سیستم را به حداکثر می رسانند اما فضای خاص درخواست جستجوی اصلی را فراموش نمی کنند. آنها همچنین ممکن است معنای خاص درخواست جستجوی اصلی را در تلاشی برای یافتن نتایجی بهتر، تغییر دهند.(فیدل، ۲۰۰۱ ) نویسنده دیگری یک طرح تلفیقی را طراحی و امتحان کرد که میزان موفقیت جستجوکنندگان را افزایش می‌داد. آن طرح با اجازه دادن به کاربر برای تمرکز کردن بر مفاهیم - درحالیکه مسائل فنی مربوط به یک برنامه، مانند یک عملگر، را رها می کند – قابل دستیابی بود.(ویدمن[۲۶]، ۲۰۰۱ ) بر طبق مطالعه‌ای که توسط کولتا [۲۷](۱۹۹۱) صورت گرفت، یک جستجوگر در طول جستجوی اطلاعات از شش مرحله با احساسات و افکار خاص که مشخصه هر مرحله است، باید عبور کند:   » آشنایی   » انتخاب   » اکتشاف   » فرمول ‌بندی   » گردآوری   » نمایش  الیور [۲۸] و الیور [۲۹](۱۹۹۷) ثابت کردند که سطوح بالای یادگیری و اکتساب دانش در طول فعالیتهای جستجو زمانی محقق می شوند که محتوا و هدف فعالیت شناخته شده باشد. ثابت شد که درک اینکه یادگیری بطور اتوماتیک در طول جستجوی اطلاعات اتفاق می‌افتد، اشتباه است.  یک مطالعه تجربی توسط یوآن [۳۰](۱۹۹۷) برای بررسی تأثیر سطح تجربه جستجوکنندگان بر رفتار اطلاع یابی آنها انجام شد.  رفتار اطلاع یابی گروهی از دانشجویان حقوق در طول یک دوره یکساله نمایش داده شد. او دریافت که تجربه جستجو بر جنبه‌هایی از رفتار آنها تأثیر داشت که این جنبه‌ها عبارتنداز: افزایش تسلط و مجموعه خصیصه‌ها، الگوی کاربرد زبان، افزایش سرعت جستجو و تغییر جنبه‌های یادگیری. با این وجود مقدار تجربه تأثیر مثبتی بر تعداد اشتباهاتی که روی می‌داد یا بر اصلاح آن اشتباهات نداشت.  لارج، تد [۳۱] و هارتلی [۳۲](۱۹۹۹) دو جنبه اساسی را برای موفقیت در بازیابی اطلاعات درست و دقیق در یک جستجوی پیوسته معرفی می‌کنند:   » تکنیک های خاص کردن جستجو زمانی که یک جستجو پاسخهای فراوانی را ارائه می‌کند.   » تکنیک های عام کردن جستجو زمانی که یک جستجو پاسخهای کم و یا هیچ پاسخ مرتبطی را ارائه نمی‌کند.