مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

تحلیل مدار

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸ ق.ظ
مدار شکل مقابل در t0 با فرض V ( 0+ ) = 2 تعیین کنید. تقویت کننده عملیاتی ایده آل است. چون پایانه مثبت آپ امپ زمین شده ، پایانه منفی هم زمین می شود . پس مقاومت دیده شده از دو سر خازن 10 کیلو اهم است . لذا داریم: τ = RC = 104 × 10-6 =10-2 S اگر جریان خازن i فرض شود داریم:   وچون مدار منبع مستقل ندارد پس V (∞)=0 در نتیجه داریم: V (t)=20e-100t
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۸۹/۰۵/۲۵
Shahram Ghasemi